top of page

DUYU BÜTÜNLEME NEDİR?

duyu_butunleme.jpg
54.jpg

Her gün çevreden gelen uyarıları deneyimleriz ve duyusal bilgileri de yorumlarız. Duyu bütünleme, kişinin kendi vücudundan ve çevreden gelen duyusal bilgileri organize eden, uygun şekilde kullanmayı mümkün kılan nörolojik bir işlem olarak tanımlanmıştır. Yani duyu entegrasyonu temelde beyin işleyişi ile ilgilidir.

Çevreden gelen uyarıları algılamamızı sağlayan ve bu uyarılara adaptif cevap vermemize neden olan yedi adet duyumuz vardır. Bunlardan beşi bildiğimiz gibi bilgilerin geldiği duyular; Tat, Dokunma(Taktil), İşitme, Koku, Görme; diğer ikisi ise denge, hareket(vestibüler), kas ve eklem duyusu (propriosepsiyon) olarak ayrılmıştır. Denge ve Hareket(vestibüler) duyusu uzay boşluğunda nerede olduğumuzu bilmemizi sağlar, vücut dengesini temel alır; hareket yönümüzü ve hızımızı algılamamızı sağlar. Kas ve Eklem(proprioseptif) duyusu ise kendimize ne kadar kuvvet uyguladığımızı, vücut uzuvlarımızın vücudumuza göre nerede olduğunu anlamamızı sağlar; yani vücut farkındalığımızı sağlayan duyumuzdur. Tüm bu bahsedilen duyuların algısında sıkıntı yaşayan çocuk veya erişkin kişilerde Duyu Bütünleme Terapisi Uygulanmaktadır.

“Beynimizin gelen duyusal bilgileri düzenlediği ve yorumladığı sürece duyu bütünleme denir.”

Burada amaç insan vücudunun bazı bölgelerini uyararak, duyuların birbirleri ile uyumlu şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Duyular hareketle uyumlu bir şekilde çalıştığı takdirde beynimiz gelişmeye ve yeni bilgileri doğru şekilde öğrenmeye açık hale gelir.

Duyuların Davranış Üzerine Etkisi: Çocuklarda duyu bütünleme tipik çocukluk deneyimleri ile gelişir. Çocuklar bu duyusal deneyimler ile gelen duyusal girdiyi yorumlama, ayarlama ve uygun cevap oluşturma ile gelişirler. Koşma, sallanma, yuvarlanma gibi aktiviteler ile vücutlarının uzaydaki konumu hakkında bilgi sahibi olurlar.Bu kazanım ve bilgi dünya üzerinde güvenli şekilde gezinmelerini sağlar. Giyinme, yemek yeme, sakin kalabilme ve günlük yaşamdaki zorluklar ortaya çıkan çocuklarda duyu bütünleme problemleri mevcuttur.Bu problem sıklıkla duyu bütünleme bozukluğu veya duyusal işlem bozukluğu olarak ortaya çıkabilmektedir

“Duyuların yeterli entegrasyonu sağlanmadığı takdirde davranışsal bozukluklar ortaya çıkar.”

Duyusal Problemler / Belirtiler ve Çocuğun Tepkileri

 1. Dokunma, Ses, Hareket, Görmeye Aşırı Tepki:

 2. Dikkati kolay dağılır

 3. Dokunulunca kendini çeker

 4. Bazı yiyecek ve giysilerden kaçınır

 5. Parklarda hareketli nesnelere aşırı korkar

 6. Yüksek seslere hassastır

 7. Beklenmeyen duyusal girdi ile agresif tavırlar vardır

 8. Duyusal Girdiye Normalin Altında Tepki:

 9. Yoğun duyusal girdi arama

 10. Vücut pozisyonu ve ağrının farkında olmama

 11. Aşırı ve düşük tepkisellik arasında geçişler yapma

 12. Koordinasyon Problemleri:

 13. Zayıf bir denge

 14. Spor veya top becerilerinde zorluklar

 15. Motor koordinasyon gerektiren yeni görevleri öğrenmede ciddi zorluklar

 16. Sarsak, sakar ve katı görünme

 17. Normalin Altında Düşük / Üstünde Yüksek Aktivite Seviyesi:

 18. Akademik başarı ya da günlük yaşam becerilerinde gecikmeler

 19. Davranışın zayıf organizasyonu

 20. Zayıf kendilik konsepti (self concept)

bottom of page